۱۳۹۷ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

استاد مصدق دله السلطنه و مخالفت با رضا شاه بزرگ

آیا می دانستید یکی دیگر از غلط های زیادی استاد مصدق دله السلطنه، مخالفت با خاکسپاری پیکر اعلا حضرت رضا شاه بزرگ بوده است ؟


این شازده قجر و این نخست وزیر تحمیلی و ناخواسته در پی دو خیانت بزرگ خود به ملت ایران، یکی در کشتار میهن پرستان تنگستانی که در پیکار با استعمار انگل ستان بودند و دیگری در طرح انگل ایسی به اصطلاح ملی شدن نفت که ظاهرن نفت ایران را ملی می کرد اما در کردار این میهن ما بود که تا ۴۰ سال پس از فسخ یک جانبه و غیر قانونی قرارداد نفت با انگل ستان، در حال پرداخت غرامت سنگینی چند صد ملیارد دلاری آن زمان به دولت نجاست انگل ها بود، یک شاهکار بی نظیر دیگر هم دارد !!

این هزرط محمد مصدق که عنوان دهان پر کن و فخرفروشانه ی "دوقتور" را هم با خود یدک می کشد، یکی تپاله ی سیاسی از جبهه ی خائن ملی بود که به همراه دیگر سرکردگان این جبهه ی کزایی سیاسی، قصد ایراد سخنرانی در مجلس شورای ملی و مخالفت با برپایی مراسم رسمی تشییع پیکر رضا شاه بزرگ را داشتند که با میانجی گری "حسین مکی"، تیرشان به سنگ می خورد و خفه خون می گیرند.


این مصدق الهی ها و این چپ خلقی های عن صفت که جز خیانت و ایران ستیزی را نمی توان در کارنامه ی ننگینشان یافت، همیشه بخش ارتجاعی و واپسگرای به اصطلاح روشنفکر و به اصطلاح سیاسی ایران بوده اند که به جای سیاست، تفنگ و به جای میهن پرستی و ملی گرایی، مارکسیست بازی و ذوب شدن در ولایت الاستالین و اللنین را پیشه کرده، کشور را به سوی فروپاشی و تجزیه سوق دادند و دست به ایجاد ترور، آشوب و خرابکاری های گسترده در ایران زدند.

از دیرباز که مشتی چپ خلقی فدایی آرمان های پلشت و خونبار کمونیستی شوروی، به پاسگاه سیاهکل یورش تروریستی برده و خود را سیاسی جا زدند، تا به امروز که تفاله های آنان در اروپا و جمهوری اسلامی پراکنده اند و چون آفتاب پرست رنگ عوض کرده اند، ایران ما را همیشه میهن پرستانی چون رضا شاه بزرگ و امثال حکمت ها و داورها و فروغی ها و کسروی ها نگاه داشته اند و فرهنگ و تمدن آن را پیشرفت داده اند، نه مشتی دهان بین الله پرست که یا از ماتحت محمد عرب می خورند یا از کون دیکتاتورهای در خون و چرک تپیده ی روس و انگل ایس.

رضا شاه هرگز نخواهد مرد

استعفای اجباری رضا شاه را می توان یک نوع انتقام دیپلماسی انگل ایسی دانست، زیرا که این دیپلماسی در درازنای پادشاهی ۲۰ ساله ی رضا شاه، به تکرار شکست خورد که مهم ترین مواقع آن، بحث الغای امتیاز نفت در سال ۱۹۳۲ می باشد که دوباره به سود ایران نوسازی شد. در هر حال، مقاصد انگل ها و شوروی نسبت به ایران هر چه باشد، من یقین دارم که سرانجام با پیک مخالفت میهن پرستانه ی ایرانیان، به شکلی سخت و موثر برخواهد خورد.
"بازیل نیکیتین" کنسول وقت روس در ایران


امروز بایستی نوشت:

"ابهام سازی پیرامون یافتن پیکر مومیایی شده ی رضا شاه را می توان یک گونه انتقام رژیم روضه خوانان و اربابانش از ملت ایران دانست، نه تنها برای شعارهای "رضا شاه روحت شاد" در خیزش ملی دی ماه ۲۵۷۶، که ستیز آنان در درازنای پادشاهی ۲۰ ساله ی رضا شاه بزرگ که به تکرار شکست خورد کرد، که مهم ترین مواقع آن بیداری "هویت ملی" پس از ۱۳۰۰ و اندی سال واپسگرایی و جهل و دکانداری مذهبی حاکم بر ایران بود. در هر حال مقاصد روضه خوانان دست نشانده ی کشورهای انگل ستان و آمریکا و روسیه، نسبت به ایران هر چه باشد، من یقین دارم که سرانجام با پیک مخالفت میهن پرستانه ی ایرانیان سخت و موثری برخواهد خورد. همچنین، "رضا شاه" امروز بزرگ تر از هر زمانی و مبدل به یک "آرمان" و "جهان بینی ملی" شده است که نه محدود به یک پیکر خاکی است و نه زمان؛ همانگونه که کورش بزرگ، با پیکر و بدون پیکر خاکی، "پدر ایران زمین و ایرانیان" است، رضا شاه بزرگ نیز، با پیکر و بدون پیکر خاکی، "پدر ایران نوین" و در درون کیان و هستی "ایران زمین" جای داشته و در مغزها و قلب های همه ی ایرانیان راستین که خون کورش ها، آریو برزن ها، گرد آفریدها، ارشک ها، مهردادها، سورن ها، شاهپورها، گوهرگوها، بابک ها، فردوسی ها، رییس علی دلواری ها و هزاران هزار آزادمرد و آزادزن ایرانی که تا واپسین نفس خویش، در راه سربلندی و آزادی این کشور کوشش نمودند، در رگ هایشان در جریان است؛ او جاودانه است و هرگز نخواهد مرد".

"رضا شاه روحت شاد - با پیکر خاکی یا بدون آن"

شاهپور سورنپهلو
۴ اردی بهشت ماه ۲۵۷۷
۱۴ آپریل ۲۰۱۸ ترسایی


همین جستار در کیهان سوئد

کینه ی الله پرستان، مصدق الهی ها و چپ خلقی ها نسبت به تمدن ایرانی و ایرانیان

شاه، نماد ملت و میهن کشورمان ایران است
این درست است که در سرزمین شاهان، شاه هرگز نمی میرد


با تبر به جان یکی از کهن سال ترین تمدن های بشری افتاده اند که اگر هتا از دید جغرافیایی، ایران را از روی نقشه ی زمین بردارند، سررشته ی همه ی تاریخ گم و گور می شود و آغاز و پایان ها و علت و معلول ها ناپیدا و حل نشدنی باقی می مانند و کسی نخواهد دانست رومی ها و مقدونی ها و یونانی ها و چینی ها و روس ها و انگل ها و عرب ها و مغول ها و ترک ها، به چه تمدن و کشوری یورش برده اند تا نابودش کنند.

ایران، فرهنگ ایران که نگین درخشانش تمدن ایرانی است، خار چشم همه بوده است و ما ایرانیان را به این میراث رسانده که در عین آنکه دشمنی تاریخی بسیاری از ملل جهان را داریم، اما همچنان می خواهیم آزاد و استوار به زندگی و زیست بالنده و تاریخی خود ادامه دهیم و به دروازه های پیشرفت و شکوفایی روانی هر چه بیشتر برسیم تا خرد و عشق را که در فرهنگ پارسیمان می جوشد، برای خود و جهان به دست دهیم.


دلنوشت های حزب خائن توده برای آیت الله آدمخوار خلخالی جلاد

دشمنان کهن ایران، اکنون چون همیشه در مرحله ی یورش و نابودی سرزمینمان قرار دارند، اما روح ایرانی از خاکستر خود برخاسته است و همه ی اینها را مدیون هر آن چیز نیکو و میهن پرستانه ای هستیم که در پی انقلاب بزرگ مشروطیت و بنیانگزاری ایران نوین به دست اعلا حضرت رضا شاه بزرگ صورت گرفت. سنگ بنای استواری که امروز و با همه ی ویرانی ها و تبهکاری ها و دشمنی هایی که دشمنان سوگند خورده ی ایرانیان کردند، اما مردم ما همچنان در خیل سترگ چند هزار نفری، در خیابان های میهن فریاد برآوردند که: "رضا شاه روحت شاد".

این طلیعه ی رویدادی بزرگ است.

ای هم میهنان... امروز که روح ایرانی گری بر جان ما حلولی دوباره کرده است و پیش از آنکه پیکر پاک و ناآرام شاه ایرانسازمان، سر از آشیانه ی تنگ و بسته ی گور برآورد تا رخی دوباره عیان کند تا رسوایی آیت الله ها و مصدق الهی ها و چپ خلقی ها را دوباره فریاد زند، ما ایرانیان بر آن شاه بزرگ پیشاپیش درودها فرستادیم و گفتیم و خواستیم که شاه ایران، پدر ایران نوین، ارجی بزرگ گزارده شود و اینست که امروز خواستار ارج بی نهایت و درخور آن شاه بزرگ هستیم.

ویژه ی مصدق را بخوانید

به سکوت سگ مرده های چپ خلقی خوب گوش کنید...
به دری وری گویی های مغرضانه ی جبهه ی ملی ها، توده ای ها و مصدق الهی ها خوب گوش کنید...
به اربده کشی های سرکردگان و مزدوران جمهوری اسلامی خوب گوش کنید...


آنها ایران را ویران کرده اند، زنان و مردانش را زندانی، شکنجه و کشتار کرده اند، منابع آبی و نفتی و گازی و کانی و خاکیش را هدر داده، ضایع کرده اند و هتا با گستاخی هر چه تمام تر، عرعر کرده اند که اگر قرار باشد روزی سرنگون شوند، ایرانی سوخته را تحویلمان خواهند داد. اینها میهن پرست نیستند، اینها ایران ستیزند.

هم میهنان در شرایط سخت کنونی، بیایید همه به ایران بیندیشیم...مپندارید که خائنان به این ملک و ملت، با از بین رفتن حزب توده و جبهه ی کزایی ملیشان و سقط شدن مصدق دله السلطنه و مسعود رجوی، آنها نیز مرده اند، بلکه آنها زنده اند و مترصد نخستین فرصتند تا برنامه ی ایران ستیزانه ی شان را با نوکری انگل ها و عرب ها، به مرحله ی اجرای پایانی درآورند. چرا که این جماعت ایران ستیز، با همه ی رویکردهای ضد فرهنگی و ضد ملی آیت الله آدمخوار خلخالی جلاد، هم در کشتار افسران میهن پرست ارتش شاهنشاهی و هم دیگر سران کشور و هم در قصد ویرانی تخت جمشید و آرامگاه فردوسی بزرگ و آرامگاه رضا شاه بزرگ، هم کاسه و هم دست بوده و هستند.

و در این دشمنی با ایران و تمدنش، اصلاح طلبان حکومتی و چپ های انگل خوش نشسته در اروپای سوسیالیست، در خط مقدم ایران ستیزی در برون مرز قرار دارند که در همکاری پنهان با جمهوری اسلامی، ارکان هویتی و تمدنی ایران را مورد یورش عقیدتی و فرهنگی قرار می دهند و ضمن توهین و ناسزا، خود را به گزاف مترقی و روشنفکر نشان می دهند. این دسیسه ای است که پیشتر نیز از سوی شاهنشاه به عنوان "اتحاد شوم ارتجاع سرخ و سیاه"، برای ما مردم ایران رونمایی و افشا شده است.

اینکه جمهوری اسلامی با پیکر شاه بزرگ ما چه خواهد کرد را، ما هستیم که تعیین می کنیم. پیکر این مرد بزرگ باید با احترامات ویژه و در مراسمی ملی و با شرکت ملیونی هم میهنان، در آرامگاهی باشکوه و در مکانی فاخر و درخور، به خاک سپرده شود و ما نباید اجازه ی کوچک ترین توهین و اهانت به ساحت آن شاه ایرانساز و عزیز را بدهیم. سکوت ما در این برحه ی حساس دیگر، عین خیانت است.

۱۳۹۷ اردیبهشت ۵, چهارشنبه

خفه خون گرفتن چارپایان پان ایرانیست حکومتی

و سرانجام باز هم رویکرد خائنانه و مزدور جمهوری اسلامی بودن مشتی دله ی پان باز کزایی آریایی، برای مردم ایران رسوا شد. اینکه، #پان_ایرانیسم_حکومتی نه تنها از مهک خیزش مردمی دی ماه ۲۵۷۶ علیه رژیم، کوچک ترین پشتیبانی ایی نکرد، که در برابر پیدا شدن پیکر مومیایی اعلا حضرت رضا شاه بزرگ هم، خفه خون گرفت.


اکنون دیربازی است که به عنوان یک هموند پیشین حزب خودخوانده ی پان ایرانیست، از این دستگاه بی معنی و دروغگو و متظاهر به میهن دوستی، جدا شده ام و علیه این جرثومه ی ننگین خائن و نژاد پرست، دست به افشاگری زده ام. اما هم میهنان باید هر از چندی، این دستگاه خان باجی پان ایرانیسم حکومتی را بر اساس رویکردها و جبهه گیری های سیاسی ایی که می انجام می دهد و نمی دهد، مورد آزمون قرار داده و آنها را مهک بزنند تا قلابی بودن این جریان، هر چه بیشتر برایشان آشکار شود.

سازمان احمق های فاشیست که بخشی نگون بخت از سامانه ی اطلاعاتی و امنیتی رژیم هستند، هم از آغاز که سرکرده ی پفیوزشان به نام "پزشک پور" به نوکری عمام امة خمینی حرامزاده شتافت و جمهوری اسلامی فقها اله بیتی را پذیرفت، تا به امروز که بساط نژاد پرستی یهودی ستیزانه را به همراه برنامه های ضد اسراییلی رژیم و سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پیش می برند، همیشه بازوی فرهنگی رژیم برای جذب نیروهایی بوده است که دغدغه ی نخستشان نژاد گرایی و آریا بازی بوده است.

این رویکرد که اگر بیش از رویکرد سفیهانه ی پانترک ها و پان عرب ها و پانکردها، احمقانه و سخیف نباشد، کمتر هم نیست، دارای اضلاع گوناگونی است که یک بعد آن در دم و دستگاه زرتشت بازی و سر دیگرش در تظاهر به هوادار شاهنشاهی بودن و هم زمان عاشق و شیفته ی سرداران جنایتکار سپاه بودن است که هم زرتشتی بازان پیشتر الله پرست را شامل می شود و هم اپوزوسیون نمایان در اپوزوسیون پلاستیکی و جااندازی چون امید بی شرفی دانا را.


از این دست دله های آریا باز که خود را آریایی می نامند، بسیار کسان هستند که خود را به سبب برتری موهوم و کزایی نژادی از سنخ آریایی یهودی ستیزانه ی عاشق حزب الله و ولایت فقیه، از گونه ی از همه بهتران فرض کرده اند و سر در ماتحت خود فرو برده و واقعیات موجود هازمان ایران و رویدادهای جهانی را، به عمد و به قصد و منظور، تعریف غلط و انحرافی کرده، ذهن مردم را به بیراهه می کشانند و با این تحریف واقعیت، ادبیات پان ایرانیستی زرتشتی گرا و در عین حال پان ایرانیستی خود را به آنان القا و دیکته می کنند.

از این دست دله های سیاسی که انگل سیاسی کنونی جامعه ی ایران می باشند، این دستاورد تاکنون به دست آمده است که در عین آنکه یهودیان و مسیحیان ایران، هتا یک نشریه ی ساده را هم نمی توانند در کیوسک روزنامه فروشی ها عرضه کنند، اما انجمن زرتشتیان ایران، هم اکنون بیش از یک دهه است که آزادانه و بدون کوچک ترین جلوگیری سیاسی و مزاحمت های معمول از سوی رژیم، به کار خود ادامه می دهد و جذب نیروهای کزایی آریایی را به ارمغان می آورد.

به حساب های این سازمان کزایی پان ایرانیست سری بزنید تا خودتان دستگیرتان شود که موضع ایشان در حد آب و گلاب و آب به آسیاب رژیم ریختن، بیشتر نیست.

همین جستار در تریبون زمانه

این تنها یک حادثه نبود

از همان روزی که پیکر رضا شاه بزرگ را پس از چار سال از تبعید آورده و در خاک میهن سپردند، خردمندان ایرانی به خوبی نسبت به اوج کینه و دشمنی ایران ستیزانی که در زیر پوست ایرانشهری، چون کرمی چرک آلود خفته و مزمن شده اند، آگاه بودند؛ از اینرو، پیکر آن شاه بزرگ ایرانساز را نه در جایی که در ظاهر عنوان کردند دفن نمودند، بلکه مخفیانه و در جایی دیگر در همان پیرامون به خاک سپردند تا روز و روزگارش برسد تا کی از خاک سربرآورد.


آن خردمندان هتا می دانستند که پیکر رضا شاه بزرگ را روزی خواهند یافت و از اینرو، وی را مومیایی کردند که اکنون و پس از دهه ها از درگزشت پدر ایران نوین، آن پیکر همچنان قابل تشخیص است.

از اینرو، نیرویی با اراده ای فراسیاسی وجود دارد که در درازنای تاریخ ایران، حواسش به همه چیز هست و سر بزنگاه، آنچه که باید بکند را می کند و خط بطلانی بر همه ی دری وری های فرقه ای و جناحی چپ و راست می کشد و روح ایرانی گری و ملی گرایی ایرانی را بار دیگر، جان تازه ای می دهد و عاشقان ایران و سربلندیش را امیدی دوباره می بخشد.

اینکه، در ۳ اُم اردی بهشت ماه، پیکر مومیایی شده ی رضا شاه بزرگ را از دل صندوقی بتونی بیرون می آورند، از آنروی حائز اهمیت است که این روز، "روز معمار" نام گزاری شده است و همه می دانیم که برجسته ترین لقب اعلا حضرت رضا شاه بزرگ، "پدر ایران نوین" است، پدری که ایران نوین را معماری کرد، اما هرگز نه خود و نه همراهانش، چنین لقبی را به وی ندادند و این نیست جز از برای عشق به میهن و ملت کار کردن.

آیت الله خمینی حرامزاده، معمار کبیر انقلاب اسلامی
اما از دیگر سو، ویرانگر تبهکاری به نام عمام امة خمینی حرامزاده وجود داشت که به گزاف و با دسیسه ای انگل ایسی و ایران ستیز، وی را "معمار کبیر انقلاب" معرفی کردند، حال آنکه وی جلادانی چون آیت الله خلخالی و و لاجوردی و هزاران مزدور خون آشام دیگر را به جان ایرانیان انداخته بود.

امروز زمستان جمهوری اسلامی رو به پایان است و آنچه که بر چهره ی زشت و مردم ستیز ولایت فقیه بر جای مانده است، روسیاهی به زغال است و بس.

و این نیز اتفاقی نبود که در روز ۴ اُم اردی بهشت، پیکر رضا شاه بزرگ که روز پیش از آن کشف شده است، در سطر نخست اخبار در رسانه های اجتماعی و مردمی باشد و اپوزوسیون مردمی در پی آن باشد که شاه بزرگ میهن را با نهایت شکوه و ارج و احترام، در بهترین مکان ممکن و با بهترین شرایط و مراسم ممکن، به خاک بسپارند و این طلیعه ی سرنگونی جمهوری اسلامی است و ما غفلت نخواهیم کرد. بی تفاوتی ما مردم ایران نسبت به این موضوع، عین خیانت است.

 آری ۴ آم اردی بهشت،
سالروز تاژگزاری اعلا حضرت رضا شاه بزرگ است !!


همین جستار در کیهان سوئد